El 50,8% de les persones que treballen en ciència i tecnologia són dones

[Recercat, 27/03/2008]


Dels 58,7 milions de persones ocupades en el sector de la ciència i la tecnologia que hi ha a la Unió Europea, 29,7 milions són dones, és a dir, el 50,8%. Aquesta és una de les conclusions principals d'un nou estudi d'Eurostat, amb dades de l'any 2006. L'Estat espanyol, amb un 48,3%, està per sota de la mitjana.


Per sectors d'activitat, la gran majoria de les dones ocupades en ciència i tecnologia a la Unió Europea, gairebé 27 milions, treballen en els serveis, mentre que només prop de 2 milions ho fan en el sector industrial. L'informe indica també que les dones tenen més èxit que els homes a l'hora de trobar un lloc de treball d'acord amb la seva qualificació, ja que el 48% de les treballadores amb estudis superiors van ser contractades com a professionals o tècniques, enfront d'un 43% en el cas dels homes. Més científiques a l'Europa de l'Est Per estats, els de l'Europa de l'Est presenten la proporció més gran de treballadores científiques. Lituània, amb un 72%, encapçala la llista, seguit d'Estònia (69,7%), Letònia (64,8%), Bulgària (62,4%), Polònia (61,1%) i Hongria (60,5%). Hi ha quinze estats que superen la mitjana de la UE, però no ho fa l'Estat espanyol (48,3%), que té els seus índexs més baixos d'ocupació femenina a Madrid, Andalusia i a la regió estadística NUT-1 del Nord-est: Catalunya, País Valencià i Illes Balears. A la cua de la UE, el país amb el menor percentatge de dones científiques és Malta (40%). D'altra banda, si s'analitza la distribució per edats de les dones que treballen en ciència i tecnologia a cada estat, Malta és el país de la UE en què les dones tenen la mitjana d'edat més jove. Aquesta dada es pot interpretar com un canvi de comportament social que faria que en els propers anys les dades de Malta convergissin amb les del conjunt de la UE. Aquest comportament és generalitzable a bona part dels països amb índexs d'ocupació de dones en el sector de ciència i tecnologia per sota de la mitjana de la Unió.


Enllaços:
Informe Women employed in science and technology
Proposta de resolució del Parlament europeu sobre dones i ciència (en fase de projecte)